Krishna University Results

KRU UG 1st Sem Exam Results Nov 2019

KRU UG 1st Sem Exam Results Nov 2019 KRU UG 1st Sem Exam Results Nov 2019: Krishna University, Machilipatnam has released UG 1st Sem Exam Results Nov 2019 on [...]

Krishna University BEd 2nd Sem Results 2019

  Krishna University BEd 2nd Sem Results 2019   KRU BEd 2nd Sem Exam Results June/July 2019: Krishna University, Machilipatnam has released [...]

KRU BAOL, LLB & MA JMC Results Feb/April 2019

KRU BAOL, LLB & MA JMC Results Feb/April 2019 KRU Exam Results Apr 2019: Krishna University, Machilipatnam has released KRU BAOL 2nd Year Results, KRU [...]

Krishna University PG 4th Sem Exam Results April 2019

Krishna University PG 4th Sem Exam Results April 2019 KRU PG 4th Sem Exam Results Apr 2019: Krishna University, Machilipatnam has released KRU PG 4th Sem [...]

KRU MCA 2nd & 4th Sem Exam Results April 2019

KRU MCA 2nd & 4th Sem Exam Results April 2019 KRU MCA2nd & 4th Sem Exam Results Apr 2019: Krishna University, Machilipatnam has released KRU MCA 2nd [...]

Krishna University MPharm, BPharm, LLB & BA LLB Results

Krishna University MPharm, BPharm, LLB & BA LLB Results Krishna University Results: Krishna University, Machilipatnam has released the following results [...]

KRU PG 1st & 3rd Sem Exam Revaluation Results Nov 2018

KRU PG 1st & 3rd Sem Exam Revaluation Results Nov 2018 KRU UG 1st, 2nd & 3rd Year Supplementary Exam Results Mar/Apr 2019: Krishna University, [...]

KRU UG 1st, 2nd & 3rd Year Supplementary Exam Results Mar/Apr 2019

KRU UG 1st, 2nd & 3rd Year Supplementary Exam Results Mar/Apr 2019 KRU UG 1st, 2nd & 3rd Year Supplementary Exam Results Mar/Apr 2019: Krishna [...]

KRU UG (CBCS)1st Sem Reg Exam Results Nov 2018

KRU UG (CBCS)1st Sem Reg Exam Results Nov 2018 KRU UG (CBCS) 5th Sem Exam Results Oct 2018: Krishna University, Machilipatnam has released UG (CBCS)1st Sem [...]

KRU UG (CBCS) 5th Sem Exam Results Oct 2018

KRU UG (CBCS) 5th Sem Exam Results Oct 2018 KRU UG (CBCS) 5th Sem Exam Results Oct 2018: Krishna University, Machilipatnam has released UG (CBCS) 5th Sem Exam [...]