KRU UG Results

KRU UG 1st Sem Exam Results Nov 2019

KRU UG 1st Sem Exam Results Nov 2019 KRU UG 1st Sem Exam Results Nov 2019: Krishna University, Machilipatnam has released UG 1st Sem Exam Results Nov 2019 on [...]

KRU MCA 6th Sem, LLB & BA LLB 4th, 6th, 8th & 10th Sem Exam Results April 2019

KRU MCA, LLB & BA LLB Exam Results April 2019 KRU MCA, LLB & BA LLB Exam Results Apr 2019: Krishna University, Machilipatnam has released KRU MCA 6th [...]

KRU UG 2nd CBCS Sem Exam Results Mar/Apr 2019

  KRU UG (CBCS) 2nd Sem Exam Results Mar/Apr 2019 KRU UG (CBCS) 2nd Sem Exam Results Mar/Apr 2019: Krishna University, Machilipatnam has released UG [...]

KRU UG (CBCS) 4th Sem Exam Results Mar/Apr 2019

KRU UG (CBCS) 4th Sem Exam Results Mar/Apr 2019 KRU UG (CBCS) 4th Sem Exam Results Mar/Apr 2019: Krishna University, Machilipatnam has released UG (CBCS) 4th [...]

KRU UG (CBCS) 6th Sem Exam Results Mar/Apr 2019

KRU UG (CBCS) 6th Sem Exam Results Mar/Apr 2019 KRU UG (CBCS) 6th Sem Exam Results Mar/Apr 2019: Krishna University, Machilipatnam has released UG (CBCS) 6th [...]

KRU UG (CBCS) 1st Sem Exam Revaluation Results Oct/Nov 2018

KRU UG (CBCS) 1st Sem Exam Revaluation Results Oct/Nov 2018: Krishna University, Machilipatnam has released UG (CBCS) 1st Sem Revaluation Exam Results Oct/Nov [...]

KRU UG (CBCS)1st Sem Reg Exam Results Nov 2018

KRU UG (CBCS)1st Sem Reg Exam Results Nov 2018 KRU UG (CBCS) 5th Sem Exam Results Oct 2018: Krishna University, Machilipatnam has released UG (CBCS)1st Sem [...]

KRU UG (CBCS) 5th Sem Exam Results Oct 2018

KRU UG (CBCS) 5th Sem Exam Results Oct 2018 KRU UG (CBCS) 5th Sem Exam Results Oct 2018: Krishna University, Machilipatnam has released UG (CBCS) 5th Sem Exam [...]

KRU UG (CBCS) Regular Exam Results Apr 2018

KRU UG (CBCS) Regular Exam Results Apr 2018 Krishna University has declared the results for the UG (CBCS) Regular Exam Results Apr 2018 will be released [...]